Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych w Akademii Juniora. Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności.

Administratorem danych jest Akademia Juniora Magdalena Imielińska
prowadząca działalność we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 45/U17 (NIP:
754-113-01-37). Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyraźnie
udzielona przez osobę powierzającą wyłącznie do celów związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Osoby, które powierzyły Akademii
Juniora swoje dane mają prawo do żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego. Zgodę można w
każdej chwili wycofać poprzez wysłanie maila na adres kontakt@akademiamlodegokucharza.pl. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i są przetwarzane do chwili cofnięcia zgody.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji uregulowanych przepisami szczególnymi.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, w tym wizerunek,
przetwarzane są tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej
zgody. Jeśli dane dotyczą osoby niepełnoletniej, wówczas zgody w ich
imieniu udzielane są przez prawnych opiekunów.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych
osobowych powierzonych Akademii Juniora prosimy o kontakt mailowy pod
adresem kontakt@akademiamlodegokucharza.pl

Call Now Button